O Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. jest polską, prywatną firmą inwestycyjną. 

Firma rozpoczęła swą działalność na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 września 2007 roku, jako prywatne towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W maju 2011 roku Towarzystwo dołączyło do grupy kapitałowej Capital Partners, w wyniku nabycia pakietu większościowego akcji Towarzystwa przez spółkę notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Capital Partners SA.

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Jego działalność koncentruje się na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lokujących swoje aktywa w inwestycje typu „private equity” oraz funduszy inwestycyjnych dostosowanych do indywiidualnych wymagań i potrzeb konkretnych inwestorow.

Nasz zespół inwestycyjny składa się z wysokiej klasy profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem rynkowym, popartym wieloma sukcesami. Nasze podejście inwestycji jest zawsze aktywne, poparte zarówno wiedzą finansową jak również biznesową. Współpracują z nami renomowani doradcy finansowi, biznesowi i prawni, którzy wspólnie z nami ukierunkowani są na budowanie wartości przedsięwzięć w które inwestujemy.

Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Komisję Nadzoru Finansowego nr DFL/4030/36/27/07/V/KNF//45-1/ŁW z dnia 13 września 2007 roku.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij