Witamy na stronie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A.

O spółce

Naszą misją jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Pomagamy przedsiębiorcom w osiągnięciu sukcesu. Podstawowym podmiotem naszej działalności jest człowiek, to z ludźmi tworzymy wartość naszych inwestycji zarówno ze strony inwestora jak i przedsiębiorcy. Kierujemy się partnerstwem w biznesie, czytelną komunikacją i otwartością na potrzeby naszych inwestorów i partnerów biznesowych.

Zespół TFI Capital Partners S.A. tworzą ludzie z długoletnim doświadczeniem inwestycyjnym popartym wieloma sukcesami.  Na rynku private equity i rynku papierów wartościowych jesteśmy obecni  od kilkunastu lat, nasze podejście do inwestycji jest zawsze aktywne i poparte wiedzą finansową jak również biznesową.

tfi1


Fundusz CP FIZ – Subfundusz CP Absolute Return

• Inwestycje private equity i spółki notowane w jednym portfelu
• Celem inwestycyjnym strategii absolute return jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych.
• Fundusz inwestuje od 0% do 100% portfela w starannie wybrane spółki publiczne.
• Fundusz inwestuje od 0% do 30% w spółki niepubliczne w ramach ko-inwestycji z funduszami private equity zarządzanymi przez TFI Capital Partners.
• Kryterium selekcji spółek są fundamentalne możliwości poprawy ich przychodów i zysków a nie trendy giełdowe.
• Połączenie doświadczenia zarządzających funduszami akcji w OFE

Więcej...Karta funduszu

Ogłoszenia
Prezentacja
120,52 PLN

wycena na dzień 30.09.2015

stopa zwrotu

3m
6m
YTD
max

Fundusz CP FIZ – Subfundusz CP Private Equity

• Aktywne zaangażowanie zespołu we wszystkie fazy inwestycji.
• Celem inwestycyjnym strategii private equity jest osiąganie ponadprzeciętnych zysków wypracowywanych ze względu na aktywne zaangażowanie zarządzających zarówno w proces zakupu, opracowania strategii, jak i wyjścia z inwestycji.
• Optymalny proces inwestycyjny dzięki połączeniu doświadczenia zarządzających inwestycjami private equity w Capital Partners, oraz specjalistów zarządzających subfunduszem CP Absolute Return
• w CP Private Equity wolne środki będą czasowo inwestowane w portfel aktywów publicznych o strategii absolute return.

Więcej...Karta funduszu

Ogłoszenia
Prezentacja
127,06 PLN

wycena na dzień 30.09.2015

stopa zwrotu

3m
6m
YTD
max

Fundusz Capital Partners Investment I FIZ

• Capital Partners  Investment I FIZ jest funduszem inwestycyjnym o profilu private equity koncentrującym swoją działalność w Polsce, inwestującym głównie w małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa z silną pozycją na rynku oraz perspektywami znaczącego wzrostu, oraz w spółki o solidnych podstawach operacyjnych oraz jasnych możliwościach wzrostu wartości.
• Strategia inwestycyjna tego funduszu jest obecnie realizowana przez subfundusz CP Private Equity

Ogłoszenia
355,82 PLN

wycena na dzień 30.09.2015

stopa zwrotu

3m
6m
12m
YTD
max

Aktualności

Artykuł o strategiach absolute return w gazecie Parkiet

2015-09-23

Wśród najlepszych funduszy o strategiach absolute return znajduje się subfundusz CP Private Equity FIZ zarządzany przez TFI Capital Partners. W dniu 23.09.2015 w gazecie giełdowej Parkiet ukazał się artykuł na ten…

Napisali o nas – Nowe TFI szły jak burza

2015-08-31

W dzienniku Puls Biznesu w dniu 27.08.2015 ukazał się artykuł „Nowe TFI szły jak burza”. W artykule tym czytamy między innymi: „Warto było związać się z produktami debiutujących w ubiegłym…

CP FIZ kolejny raz lepszy od szerokiego rynku akcji

2015-07-03

W ciągu pierwszych trzech kwartałów od momentu sprzedaży certyfikatów zewnętrznym inwestorom Subfundusze CP FIZ zanotowały stopy zwrotu +28,28% (CP Private Equity) oraz +21,72% (CP Absolute Return). W tym samym okresie…Zespół

Joanna Kwiatkowska
Członek Zarządu

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

TFI Capital Partners SA 2014 nadal Członek Zarządu, Zarządzający Portfelem
Amplico PTE SA 2010 2014 Zarządzający Portfelem Akcji
ING Investment Management (Polska) SA 2007 2009 Zarządzający Funduszami
AIG TFI SA 2005 2007 Zarządzający Portfelem
Generali PTE SA 2004 2005 Analityk Akcji
Commercial Union PTE BPH CU WBK SA 2000 2004 Analityk Akcji
Biuro Maklerskie BMT SA 1998 2000 Analityk

Adam Chełchowski
Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz National Louis University (MBA)
Doradca inwestycyjny – licencja nr 52, Makler papierów wartościowych – licencja nr 477

TFI Capital Partners SA     2011  nadal  Prezes Zarządu, CEO
Capital Partners SA     2008  nadal Wiceprezes Zarządu
Dom Inwestycyjny Ipopema SA     2006 2006 Wiceprezes Zarządu
Boryszew SA and Impexmetal SA     2006 2007 Prezes Zarządu, CEO
Credit Suisse Life & Pensions PTE SA    1999 2006 Członek Zarządu,

Dyrektor Zarządzania Aktywami,

CIO Grupy Credit Suisse Life & Pensions w Polsce

Credit Suisse Asset Management (Polska) SA    1996 1999
Członek Zarządu, Doradca Inwestycyjny
Centralne Biuro Maklerskie Pekao SA    1995 1996 Analityk, Doradca Inwestycyjny
Dom Maklerski Arabski i Gawor s.c.    1993 1995 Kierownik Działu Transakcji, Makler

Paweł Bala
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Makler papierów wartościowych

– licencja nr 590

Dom Maklerski Capital Partners SA   2005 nadal
Wiceprezes Zarządu
Capital Partners SA   2003 nadal
Założyciel, Prezes Zarządu, CEO
Tauro Invest SA   2002 2005
Prezes Zarządu
ProCapital SA   1995 2001
Członek Zarządu
Dom Maklerski Arabski i Gawor s.c.   1993 1995
Zastępca Dyrektora

Obecne rady nadzorcze: Gekoplast SA, Grupa Duon SA

Konrad Korobowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, mgr prawa, Radca prawny

Capital Partners SA 2002 nadal Wiceprezes Zarządu
eCard SA 2005 2009 Prezes Zarządu, CEO
Grupa Inwestycyjna Midas Sp. z o.o. 2002 2013 Prezes Zarządu
Inteligo Financial Services SA 2000 2005 Prezes Zarządu, CEO
Heros Life SA 1998 2000 Członek Zarządu, Dyrektor
Polska Trust Sp. z o.o., Mermaid Overseas Ltd. 1997 1998 Dyrektor
Bank Depozytowo-Kredytowy Grupa Pekao SA 1995 1997 Z–ca Dyrektora Departamentu Detalicznego
Bank Depozytowo-Kredytowy SA 1992 1995 Prawnik w Departamencie Zarządzania Finansami

Obecne rady nadzorcze: Bankowy Dom Brokerski SA, Monetia Sp. z o.o., Plantator SA          

Wojciech Jachimiak
Dyrektor ds. Ryzyka

Absolwent Uniwerystetu Warszawskiego, Doktor nauk matematycznych

(Polska Akademia Nauk)

TFI Capital Partners SA 2014 nadal Dyrektor ds. Ryzyka
PKO TFI SA 2014 2014 Dyrektor Departamentu Zarządania Ryzykiem
Pocztylion Arka PTE SA 2013 2013 Menedżer Ryzyka
ING TFI SA, ING Investment Management SA 2005 2012 Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem

i Pomiaru Wyników

Bank BPH  – Risk Specialists, Auditor 1999 2005 Specjalista ds. Ryzyka, Audytor

Mateusz Marcinkiewicz
Zarządzający Aktywami

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, Doradca Inwestycyjny – licencja nr 453,

Makler Papierów Wartościowych – licencja nr 2362

TFI Capital Partners SA 2014 nadal Zarządzający Aktywami
Norton Kancelarie Finansowe Sp. z o.o. 2012 2014 Doradca Finansowy, Analityk Finansowy
A-Z Finanse SA 2010 2012 Doradca Finansowy

Damian Czarnecki
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

TFI Capital Partners SA 2014 nadal Członek Zarządu
Capital Partners SA 2011 nadal Dyrektor Inwestycyjny
TFI Capital Partners SA 2010 2014 Prokurent
AKJ Investment TFI SA 2007 2011 Dyrektor Działu Kontrolingu
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. 2005 2007 Starszy Konsultant
Deloitte Audyt Sp. z o.o. 2003 2005 Konsultant

Obecne rady nadzorcze: Plantator SA, Symbio SA   

Kontakt

Dane teleadresowe

Siedziba i adres

ul.Królewska 16,
00-103 Warszawa

Dane kontaktowe

Email biurotfi@c-p. pl
Telefon + 48 22 330 69 00
Fax + 48 22 330 69 01

Najczęściej zadawane pytania

Schemat organizacyjny

Ład korporacyjny

Nota prawna

Skontaktuj się poprzez formularz


Jak inwestować?

W przypadku zainteresowania Funduszami prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem wkrótce.